Maudynės Gongo garsuose

 „Gongas yra pirmas ir paskutinis žmogaus išsaugotas instrumentas.  Vienintelis dalykas, galintis išsklaidyti ir suvaldyti žmogaus mintis – tai Gongo garsas. Tai pirmasis Visatos garsas, kuris sukuria pačią Visatą. Tai pradinis kūrybos garsas. Protui Gongo garsas – tai lyg motina ir tėvas, suteikiantys jam gyvybę, padedantys atgimti. Protas praranda galias priešintis gongui, kuriuo yra gerai grojama.“